Tjänster

Jag erbjuder främst texter med koppling till hållbarhet, hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling.

Vid sidan av hållbarhetsområdet blandar jag då och då upp skrivandet med att författa böcker om livets goda i mat- och dryckesväg.

Via samarbeten med formgivare, fotografer, översättare med flera kan jag även erbjuda en färdig trycksak eller bok.

PR-material, textgranskning och bollplank 

Skriver pressmeddelanden, artiklar, reportage, debattinlägg, texter till broschyrer, webbplatser och sociala medier, upphandlingsdokument, investeringsmemorandum med mera – gärna inom hållbarhet. Erbjuder även redigering av befintliga texter och kan även fungera som bollplank.

 

Redovisningar och andra rapporter

Arbetar fram texter till årsredovisningar,   hållbarhetsredovisningar, kombinerade års- och hållbarhetsredovisningar eller andra typer av rapporter. Vanligtvis som underkonsult till olika PR- och kommunikationsbyråer. 

 

Böcker och bokproduktion

Skapar texter till böcker inom mat och dryck, om annat som känns viktigt eller som förgyller livet. Kan även ta ett helhetsgrepp och leda hela bokproduktionen.