Vid sidan av 
hållbarhet
skriver jag böcker
om livets goda.


Texter – ett antal exempel

Här kan du läsa olika typer av texter som jag har skrivit under årens lopp. Texterna får inte publiceras vidare. Du får däremot gärna citera, men tänk då på att ange källan.

 

I pressmeddelanden:

I tidningar: 

Dagens Industri
Tidningen Perspektiv, nr 178
Miljöaktuellt
Dagens Miljö
Ordfront Magasin
Sustainability Sweden
Importören
Naturvetaren
Miljörapporten