Kunder

Här är ett urval kunder som jag har eller har haft uppdrag för – alltifrån större börsbolag, statliga bolag, myndigheter, branschföreningar, fackföreningar till mindre företag och föreningar.

Stevali Bokförlag AB och Stevali Försäljning & Marknad AB – producerade deras nya webbplats www.stevali.se under 2022 (i samarbete med Strindlund Design)

Insamlingsstiftelsen FERNA – projektledare för att sätta upp stiftelsen under 2021–2022 med fokus på varumärke, webbplats, styrelse och nödvändiga stiftelsedokument (i samarbete med olika konsulter)

BID Enköping – uppdrag under januari 2020–september 2021 som en av tre så kallade BID-managers för att lägga stabil grund för Enköpings arbete med att bli Årets Stadskärna senast 2025

Skogsindustrierna – skrev artikelserien "Lyssna på forskarna" som baserades på intervjuer med forskare/experter inom skogsbruk och klimat under 2019

Popology – producerade deras nya webbplats under 2019 (i samarbete med Strindlund Design)

RISE – skrev centrala delar av framvagnstexterna till Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (som underkonsult till Narva)

Företagsgruppen OTMETKA – projektledde och skrev investeringsmemorandum hösten/vintern 2020, projektledde och skrev alla texter till nya webbplatsen www.otmetka.com som lanserades hösten 2018 och kommunikationsansvarig sedan 2010

ÅF – skrev merparten av framvagnstexterna till Års- och hållbarhetsredovisning 2017 och Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (som underkonsult till Narva)

Coor – skrev texter till Årsredovisning 2017 inklusive Hållbarhetsrapport (som underkonsult till Narva)

Grenadine Bokförlag – producerade ny webbplats www.grenadine.se till förlaget inför kokboks-VM, Gourmand World Cookbook Awards, i maj 2017 (i samarbete med Strindlund Design)

Lappset Sweden – skrev underlag till anbudsförfrågningar och till ny information på webbplatsen med fokus på deras hållbarhetsarbete under 2016

Humlegården Fastigheter – gjorde research inför Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (som underkonsult till Hallvarsson & Halvarsson)

BillerudKorsnäs – skrev Hållbarhetsredovisning 2015 enligt GRI G4, nivå Core, och Årsöversikt 2015 (som underkonsult till Livbojen AB)

MTR Stockholm och Tunnelbanan Teknik Stockholm – skrev Hållbarhetsredovisning 2010 enligt GRI G3 (nivå C), Hållbarhetsredovisning 2013 enligt GRI G3.1, nivå C, Års- och hållbarhetsredovisning 2014 enligt GRI G4, nivå Core, och Års- och hållbarhetsredovisning 2015 enligt GRI G4, nivå Core

Enköping Centrumsamverkan – löpande uppdrag som sekreterare, administrativt stöd och webbansvarig till denna cityförening mellan 2014–2021

Locum – skrev Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 enligt GRI G3, nivå C, samt gjorde research inför Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 (som underkonsult till TBWA Stockholm)

Det Naturliga Steget – skrev populärskriften Framtidens Nötkött om deras samarbetsprojekt där Max Hamburgerrestauranger, Martin & Servera, Axfood, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling samt LRF deltog under 2013

Miljöstyrningsrådet – skrev goda exempel om hållbar upphandling inom den offentliga sektorn för deras webbplats under 2013

Storstockholms Lokaltrafik, SL – skrev Communication on Progress (COP) som del av Årsberättelse 2010, Årsberättelse 2011, Årsberättelse 2012 respektive Årsberättelse 2013 samt textgranskade Årsberättelse 2012 och Årsberättelse 2013 (som underkonsult till Intellecta Infolog/Ineko de första två åren och till Blomquist det fjärde året). Att göra en COP är ett krav för alla företag som anslutit sig till FNs företagsinitiativ Global Compact

Svenska institutet – bearbetade texten till deras interna budskapsplattform för hållbar utveckling under 2013

Winnet Uppland – bearbetade texterna till populärversionen av Winnet Upplands slutrapport för 2010–2012: Vinnande nätverk för jämställd tillväxt!

Nord Stream – skrev de svenska texterna till publika rapporten Supplying Gas to Europe while Protecting the Environment under 2012 (som underkonsult till Tomorrow Media)

Ernst & Young Sverige – skrev Hållbarhetsredovisning 2010/2011 enligt GRI G3, nivå C+

GreenB – skrev diverse texter i samband med lanseringen av bolaget och deras produkter under 2011

Sveriges Ingenjörer – skrev texterna till broschyren Vi är Sveriges Ingenjörer inför 150-årsjubileet under 2010

Explizit (tidigare Argentum) – skrev fallstudier baserade på kundintervjuer till deras webbplats under 2010

Tidningen Perspektiv – skrev artikel om ISO 26000, en internationell standard för socialt ansvarstagande under 2010

Billerud – skrev hållbarhetstexterna till Årsredovisning 2009 enligt GRI G3, nivå B+. Redovisningen fick Finforums utmärkelse Bästa redovisning 2009 i klassen MidCap bolag!

Miljönytta.se – skrev löpande artiklar till Svenskt Näringslivs webbplats om miljönyttiga produkter och tjänster under 2009 (som underkonsult till XRDSi Stockholm–Brussels)

Grenadine Bokförlag – genomförde idéarbete, la upp strukturen och skrev på beställning böckerna Svensk Kaffebok, En handbok kaffe, Kaffe, Ost och Kaffe – världens dryck under åren 2006–2016. Boken Kaffe utnämndes till världens fjärde bästa kaffebok i Gourmand World Cookbook Awards 2010!

HSB ProjektPartner – skrev CSR-avsnitt till Årsredovisning 2008, textgranskade Årsredovisning 2008 och Årsredovisning 2009, skrev case och textgranskade delar av Årsredovisning 2010 (som underkonsult till Wildeco)

Intrum Justitia – gjorde rapport om strategi och kommunikation inom CSR samt skrev CSR-avsnitt till Årsredovisning 2008 (som underkonsult till Wildeco)

KappAhl – genomförde idéarbete, la upp strukturen och skrev deras hållbarhetsredovisning Miljö och socialt ansvar, miniskrift kring detta och CSR-avsnitt till Årsredovisning 2008

Respect – tog fram kommunikationsplan under 2008

SEB – gjorde benchmarkinganalys under 2008 (som underkonsult till CV Sustainable Development)

Svenska Spel – skrev pressmeddelanden med klimatfokus under 2008