Vid sidan av 
hållbarhet
skriver jag böcker
om livets goda.


CV

Här kan du läsa om utmärkelser jag fått, mina utbildningar samt mitt yrkes- och föreningsliv. Röda tråden har varit miljöfrågor, hållbar utveckling, hållbar affärsutveckling, hållbar samhällsutveckling och samhällsengagemang. 

 

Utmärkelser

2017 – Paul Harris Fellow, Rotary: "För sitt fleråriga arbete i klubben, där hennes engagemang starkt har bidragit till att den är välskött."

2017 – Boken Kaffe – världens dryck nominerad i klassen kaffeböcker i Gourmand World Cookbook Awards 2016

2011 – Boken Kaffe utsedd till världens fjärde bästa kaffebok i Gourmand World Cookbook Awards 2010

Utbildningar

2014 – Effektiv övergång från GRI G3 till G4, Miljöaktuellt Utbildning

2013 – Kurs i retorik, Popretorik

2012 – Skriv bättre på webben, Poppius Konsult

2008 – Strategisk information, Berghs School of Communication

2005 – Företagsanalys och företagsvärdering, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Executive Education

2001 – Grundkurs i praktisk journalistik, Poppius Journalistskola

2000 – Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

1994–95 – Industriellt miljöskydd (20-poängsutbildning), Kungl Tekniska Högskolan

1993–96 – Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne, Stockholms universitet

1989–93 – Filosofie magisterexamen med biologi som huvudämne, Uppsala universitet

Yrkesliv

2020 – Utsedd till en av tre BID-managers med fokus på bland annat nulägesanalys, affärsplan och handlingsplan i arbetet med att Enköping senast 2025 utses till  Årets Stadskärna.

2016 – Medlem i nätverket Seniorkonsult Direkt.

2015–16 – Författare till Kaffe – världens dryck utgiven på Grenadine Bokförlag.

2013 – Startar bokprojekt om ägarna till White Guide-restaurangen Bistrot Bombance i Enköping (vilande).

2010 – Uppdaterar Svensk Kaffebok som kommer ut under nya namnet Kaffe på Grenadine Bokförlag och författare till boken Ost utgiven på samma förlag.

2009 – Kompletterar skrivandet med PR-arbete inom hållbarhetsområdet.

2009 – Författare till En handbok kaffe utgiven på Grenadine Bokförlag.

2009 – Medförfattare till boken Miljökommunikation och hållbar utveckling – stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta utgiven på SIS Förlag.

2008–nu – Fristående skribent inom hållbarhetsområdet som också samarbetar med PR- och kommunikationsbyråer, reklambyråer, hållbarhetskonsulter med flera.

2006–07 – Frilansjournalist med artiklar i bland annat Dagens Industri, Svensk Handels tidning Importören, Naturvetaren, Ordfront Magasin och Dagens Miljö.

2006–07 – Författare till coffee table-boken Svensk Kaffebok utgiven på Grenadine Bokförlag.

2003–06 – Frilansjournalist med uppdrag för Dagens Miljö/Miljöaktuellt inom IDG Förlag. Deltog aktivt i utvecklingen av tidningen.

2002–03 – Frilansjournalist med uppdrag för Miljörapporten, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA).

2002 – Praktikant på Miljörapporten inom Ekonomi & Teknik Förlag.

1996–2001 – Miljökonsult på revisions- och konsultföretaget KPMG. Deltog aktivt i att utveckla och etablera det nya kompetensområdet miljö och etik på marknaden. Jobbade där bland annat med miljörevision, miljö-due diligence, miljöutbildning, miljöledningssystem enligt EMAS och ISO 14001, granskning av miljö-/hållbarhetsredovisningar och uppförandekoder för framför allt svenskt näringsliv, men även frivilligorganisationer och kommuner.

Föreningsliv i urval

2019–nu – Enköping-Trögden Rotaryklubb, kontaktperson media och annonsering

2018–nu – Enköping-Trögden Rotaryklubb, kontaktperson arbetsgrupper och kommittéer

2018–nu – Enköpings Kammarkör, PR- och marknadsföringsansvarig

2017–nu – Enköping-Trögden Rotaryklubb, vice president

2016–nu – Enköpings Lucia, PR- och marknadsföringsansvarig

2015–16 – Enköping-Trögden Rotaryklubb, president

2014–nu – Enköping Centrumsamverkan, sekreterare, administrativt stöd, webbansvarig

2013–nu – Enköping-Trögden Rotaryklubb, styrelseledamot

2012–nu – Firma Uno, medlem

2012–13 – Enköping Handel, sekreterare

2012–13 – Enköping-Trögden Rotaryklubb, sekreterare

2012–18 – Enköpings Kammarkör, ordförande

2010–11 – Enköpings Kammarkör, styrelseledamot

2010–16 – Enacom – Företagsamma Kvinnor i Enköping/Håbo, medlem

2009–nu – Enköping-Trögden Rotaryklubb, medlem

2008–11 – Marknadsföreningen i Stockholm, medlem

2007–09 – Naturvetarnas valberedning, ordförande

2004–08 – Miljöjournalisternas förening, ordförande

2003–04 – Miljöjournalisternas förening, styrelseledamot

2001–06 – Naturvetareförbundets valberedning, styrelseledamot

1997–2001 – Biologsektionen i Naturvetareförbundet, ordförande

1995–97 – Biologsektionen i Naturvetareförbundet, styrelseledamot