Case

Här presenteras några av mina genomförda uppdrag som skribent, författare och PR-konsult mer ingående.

BID Enköping: Affärsplan 2021–2025

Sveriges närmaste stad – Enköping – ska bli Årets Stadskärna senast 2025. Därför har en stabil och långsiktig grund lagts under drygt 18 månader genom en så kallad BID-process. BID står för Business Improvement District. Processen drevs av föreningen Enköping Centrumsamverkan i nära samverkan med Enköpings kommun och med stöd av organisationen Svenska Stadskärnor. 

I Enköping delades det operativa arbetet för BID-processen mellan tre BID-managers med olika ansvarsområden. En av dessa tre BID-managers, Anne Nilsson, hade särskilt fokus på att projektleda och skriva nulägesanalysen (statusrapport om centrum) och den strategiska affärsplanen.

Det innebar insamling av allehanda underlag till de olika dokumenten, ta fram förslag på texter, förankra dessa väl med alla inblandade, slutföra texter och samverka med formgivaren.

Utöver detta ingick uppgifter som att dokumentera samtliga workshopar och styrgruppsmöten. Informera och kommunicera kring processen på olika sätt. 

OTMETKA: Ny internationell webbplats

När teknikbolaget OTMETKA, som jobbar med att digitalisera världens skogsbruk, behövde fräscha upp sin gamla webbplats vände de sig till Anne Nilsson. Uppdraget var att övergripande projektleda framtagningen av den nya webbplatsen – ansiktet utåt för bolaget med en världsmarknad – och producera texterna.

Utifrån ett gediget faktaspäckat underlag togs tydliga och informativa texter fram, producerades ett bildspel på nio språk, där fyra utav dessa även fick speakerröst på respektive språk.

Webbplatsen utvecklades i ett nära samarbete med uppdragsgivaren OTMETKA, webbyrån Idéer med mera (nu Invistic), formgivaren Eva Strindlund, översättarbyrån EasyTranslate och speakern Henrik Skarstedt.

Enköpings Kammarkör: Jubileumsskrift

Inför Enköpings Kammarkörs jubileumsår 2018, då kören skulle fylla 50 år, bestämde körens styrelse att en jubileumsskrift skulle tas fram som sammanfattade de fem innehållsrika decennierna – från starten 1968 med musikdirektör Stig Eklund till dagens kör som sedan många år leds av musikpedagog Peter Melin.

Som avgående ordförande för kören och projektledare för jubileumsåret tog Anne Nilsson på sig uppgiften att produktionsleda skriften och skriva densamma utifrån allehanda underlag. Till sin hjälp fanns andra körmedlemmar som gjorde research, intervjuade, faktagranskade, textgranskade och samlade in gamla foton, affischer med mera. 

I samband med den första av fyra jubileumskonserter under 2018 lanserades jubileumsskrift, som består av 16 fullmatade sidor med intressanta, kul texter i spännande och dramatisk form där gamla svartvita och nya foton, konsertprogram och minnesdetaljer mixas med färgstarka affischer.

Jubileumsskriften togs fram i nära samarbete med formgivaren Jörgen Melin, Playgraphics.

ÅF: Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Ingenjörs- och designföretaget ÅF skulle för första gången ta fram en integrerad årsredovisningen och låta granska hållbarhetsinformationen externt. Med ny vd, ny strategi och ny grafisk profil blev års- och hållbarhetsredovisningen helt formad utifrån dessa nya förutsättningar. Formspråket var sobert, dämpat för att inte säga mystiskt och bilderna befolkades av ÅFs egna medarbetare.

Anne Nilsson anlitades som skribent av kommunikationsbyrån Narva, som fått uppdraget av ÅF att bland annat producera deras års- och hållbarhetsredovisning. Anne skrev utifrån synopsis de centrala texterna i års- och hållbarhetsredovisningens framvagn baserade på information från kapitalmarknadsdagen, intervjuer med nyckelpersoner, tidigare årsredovisning och underlag till nya strategin. 

Texterna skulle vara lättlästa, inspirerande och information om hållbarhetsarbetet skulle på ett självklart sätt vävas in i hela redovisningen.

MTR: Års- och hållbarhetsredovisning 2015

När tunnelbaneoperatören MTR ville göra sin sjätte hållbarhetsredovisning togs återigen hjälp av Anne Nilsson. Hållbarhetsredovisningen skulle följa den fjärde versionen av Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4, och uppfylla kraven för ”Core”. För andra året i rad skulle även hållbarhetsredovisning presenteras tillsammans med årsredovisningen i ett och samma dokument. Texterna skulle vara lättlästa, ha tydlig hållbarhetskoppling rakt igenom och vara intresseväckande.

Anne skrev texter om MTRs hållbarhetsarbete baserade på tidigare redovisningar, annat dokumenterat underlag och flertalet intervjuer med nyckelpersoner, däribland vd. Olika typer av texter levererades: brödtext med tillhörande rubriker och ingresser, intervjuer, tabell-/diagramtexter samt faktarutor.

Anne gick även igenom MTRs egenskrivna texter för att de skulle överensstämma med de övriga. I ett sent skede gjorde Anne en total översyn av den formgivna års- och hållbarhetsredovisningen för att göra den så lättläst, tydlig, korrekt och pedagogisk som möjligt. 

Års- och hållbarhetsredovisningen togs fram i ett nära samarbete med uppdragsgivaren MTR och formgivaren Anders Haglund.

Grenadine Bokförlag: Boken "Kaffe – världens dryck"

Bokförlaget Grenadine behövde ta fram en ny bred coffee table-bok om kaffe med många vackra bilder och välskrivna texter på 160 sidor. Anne Nilsson anlitades för att att skriva och ta fram boken som skulle ha en internationell prägel, så att den även kunde säljas in till utländska förlag.

Anne höll i hela bokproduktionen: tog fram titel, gjorde disposition, genomförde research, intervjuade nyckelpersoner i branschen, skrev texter, tog in synpunkter från intervjupersoner och testläsare av texten, bearbetade texten ytterligare, lät extern textgranskare arbeta igenom texten, samlade in och beställde bilder, tog tillsammans med formgivaren fram formen för boken, höll i tryckkontakterna och PR-arbetet kring boken.

Boken togs fram i nära samarbete med förlaget, faktagranskaren Kaveh Azizian och formgivaren Eva Strindlund.

Det Naturliga Steget: Skriften "Framtidens nötkött"

Strategiska hållbarhetskonsulten Det Naturliga Steget ville tillsammans med sina samarbetspartners – Max Hamburgerrestauranger, Martin & Servera, Axfood, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling samt LRF – summera och tydliggöra det gemensamma projektet "Framtidens Nötkött" genom en skrift i populär form.

De gav Anne Nilsson i uppdrag att utifrån ett komplext material skriva texten som skulle vara intressant och kortfattad. Syftet med själva skriften var att sprida kunskap och intresse för vidare samverkan, vara ett stöd till deltagande organisationer i projektet samt tydliggöra projektet. 

Innehållet skulle bestå av slutsatser, viktiga resultat från projektet samt beskriva syfte, ambition, process och delar av inköpskriterierna. Målgruppen var deltagande organisationers kunder, partners och andra intressenter. Det var även viktigt att skriften kunde fungera som ett illustrativt exempel för att marknadsföra Det Naturliga Steget.

Skriften togs fram i ett samarbete med uppdragsgivaren Det Naturliga Steget och bildbyrån Azote.